کارگاه‌های آفلاین

کلینیک روان‌شناسی پذیرش و تعهد

.

آموزش درمان گروهی بر اساس ACT