وبینار آفلاین غلبه بر ناملایمتی های زندگی

آفلاین (ویدیو)

هزینه ثبت نام: ۳۳۰ هزار تومان

راهکارهای عملی در خصوص عبور از بحران، سوگ و فقدان بر اساس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

راهکارهای عملی در خصوص عبور از بحران، سوگ و فقدان بر اساس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

توجه: در وبینار آفلاین، شما ویدیوهایی که از قبل رکورد شده است را تماشا می‌کنید.

مدرس: دکتر پیمان دوستی

(بر اساس الگوی دکتر راس هریس)

مخاطب: همه مردم

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)


بخشی از وبینار غلبه بر ناملایمتی های زندگی